Apbedīšanas pakalpojumi

Morga pakalpojumi

- Mirušā uzglabāšana morgā.
- Mirušā sagatavošana izvadīšanai.
- Sanitārie pakalpojumi, grimēšana, skūšana, ģērbšana, iezārkošana.


Dokumentu noformēšana

- Izziņas par nāves cēloni saņemšana.
- Miršanas apliecības saņemšana.
- Apbedīšanas pabalsta saņemšana VSAA.
- Kapsētu pakalpojumu apmaksas veikšana.
- Kremācijas pakalpojumu pieteikšana un apmaksas veikšana.


Bēru ceremonija

- Laicīgie runātāji.
- Dažādu reliģisko konfesiju mācītāji.
- Kapa bedres rakšana un pušķošana.
- Bēru dienas un laika saskaņošana kapsētās.
- Zārka nesēju pakalpojumi (četri vai seši nesēji).
- Kvalificēta aģenta pakalpojumi.


Pārapbedīšana – ekshumācija

- Mirušā pārapbedīšana Latvijas kapsētās.


Kremācijas organizēšana

- Kremācijas pieteikšana.
- Mirušā sagatavošana izvadīšanai.
- Mirušā transportēšana uz krematoriju.
- Sēru ceremonijas organizēšana.
- Urnas apbedīšana kapsētā (ar vai bez ceremonijas).

Transporta pakalpojumi

- Transporta pakalpojums mirušā nogādāšanai uz morgu no mājas, slimnīcas vai pansionāta jebkurā diennakts laikā.
- Transporta pakalpojums mirušā nogādāšanai ar zārku no morga uz kapliču.
- Transporta pakalpojums mirušā nogādāšanai ar zārku uz krematoriju.